A+ A A-

Skolens visjon

Norsk Frisør-, Hud- og Stylistskole AS ble planlagt i 1999 og åpnet i Hamar i januar måned år 2000.
Målet for skolen er å kunne tilby elever av begge kjønn, nasjonalt og internasjonalt, en helhetlig og moderne utdanning og kompetanse innen nært relaterte yrker som kan kombineres og som gjør skolens utdannede elever meget attraktive i yrkesmarkedet.